Hypnoterapi er nøkler for TRANSFORMASJON til det livet man ønsker å LEVE ut!

Pearl Lodur-Lionheart er utdannet innen Klinisk Hypnose.

Barn & Unge er Lionheart Hypnoterapi sin hoved fokus & ekspertise.
Hypnoterapi er offentlig godkjent som alternativ terapiform.


Lionheart Hypnoterapi spesialiserer seg på barn og unge. Målet er å omskape og å forbedre livskvalitet, skape bedre selvfølelse, mer ro, bevisstgjøring og mestring. Undertrykkelse av psykisk helse kommer mer og mer frem blant de unge, media dokumenterer etterspørselen om gode tilbud for barn og unge med vansker. Hypnoterapi er en terapiform som gir gode resultater, og vil være et godt supplement til den hjelp man kan få av det offentlige, det være seg lege, psykolog og andre tjenester. 

Kjærlighet, tid og omsorg er en bærebjelke her - hvis grunnholdning er i tråd med filosofen Kierkegaards berømte sitat:

"Hvis man for alvor søker å hjelpe et annet menneske, må man sørge for at befinne seg der det er..."


-Hva er Hypnoterapi?

I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger. Av en eller annen grunn, på en eller annen måte, finnes det motstand i vårt ubevisste sinn, når vi ikke klarer å få til endringer. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt. Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid (nå), vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på tidligere (ofte glemte) erfaringer og dyptliggende instinkter. Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (f.eks. du ønsker å gå ned i vekt, klarer det kun en stund og så legger du på deg igjen, du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til, du vet at du er trygg, men angsten dukker likevel opp).

Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker, jo større er sannsynligheten for å oppnå det vi ønsker. Dersom du ønsker å skaffe deg betydelig innsikt i… hvorfor vi gjør som vi gjør (på godt og vondt) hvordan vi kan ta styringen over vårt emosjonelle kontrollpanel hvorfor det er så vanskelig å oppnå bestemte endringer – og hva som skal til for å klare det hvorfor vi så ofte saboterer våre planer hvorfor vi reagerer (uønsket) som vi gjør i gitte situasjoner hvorfor vi lar være å gjøre ting vi vet vi burde/ønsker å gjøre hvorfor følelser i visse situasjoner overstyrer fornuften vår m.m.​ … da er dette behandlingen for deg!

Samarbeid mellom bevisst sinn (bl.a. fornuft) og ubevisst sinn (bl.a. følelser) gir resultater. Når disse to sinnene er «i kontakt» vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje. Tanker, følelser, ønsker og minner vil også lettere kunne flyte motsatt vei, fra det ubevisste til det bevisste, slik at vi lettere kan erindre ting som er relevant for vår sinnstilstand, eller finne måter å løse konflikter som har dukket opp. Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose (eller hypnoterapi, som det egentlig er), fordi begge sinnstilstandene gjør det de vanligvis gjør. Under hypnoterapi er de imidlertid «synkronisert» og gjør det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet. Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til ønskede endringer, enten det dreier seg om spisevaner, følelser, fobier, angst, røyking eller på andre områder.​

Hypnose vakte stor vitenskapelig interesse på 1880-tallet. Ambroise-Auguste Liébeault, en obskur Fransk landlege som brukte mesmeriske teknikker, fikk støtte fra Hippolyte Bernheim, en professor i medisin i Strasbourg


Etter hva som kan dokumenteres så hører vi først om hypnose på 1770-tallet. Da gjorde en tysk lege ved navn Franz Mesmer en oppdagelse da han sa at han kunne kurere fysiske og psykiske plager ved å sette folk i transe for å justere magnetfeltene deres. "Mesmerism" var populær i omtrent et tiår til den ble offentlig miskreditert i 1784, men noen elementer av praksisen vedvarte.


I 1841 begynte den Skotske kirurgen James Braid å bruke en lignende teknikk med fast oppmerksomhet for å kurere hodepine, lindre smerte og bedøve pasienter. Han kalte det "hypnose", etter Hypnos, den greske søvnguden.


I dag har hypnose, også kalt hypnoterapi, mye mer data for å sikkerhetskopiere bruken for psykiske helsetilstander som angst, depresjon, fobi og mental helse generelt. Det kan også være en effektiv behandling for søvnproblemer, smerter, irritabel tarm og røykeslutt, viser studier. Og hypnose er fortsatt brukt som en måte å berolige pasienter for operasjon med lite eller ingen form for smertelindrende medisiner.


Under hypnose blir aktiviteten i en hjerneregion som hjelper folk med å bytte mellom oppgaver roligere, sier Spiegel. Denne samme hjerneregionen ser ut til å koble seg fra et annet område som er ansvarlig for selvrefleksjon og dagdrømmer – noe som kan være grunnen til at hypnotiserte mennesker ikke er bekymret for hvem de er eller hva de gjør.


Hva var den opprinnelige bruken av hypnose?

Hypnose ble brukt til å fremkalle drømmer, som deretter ble analysert for å komme til roten av problemet.

I skrifter helt tilbake til 2600 f.Kr. Skrev den Kinesiske medisinens far, Wong Tai, om hypnose teknikker.
Det er mange referanser til transe og hypnose i tidlige skrifter. I 2600 f.Kr. skrev den kinesiske medisinens far, Wong Tai, om hypnose teknikker. Som brukes den dag i dag-med stor suksess!


Hva Hypnose IKKE kan gjøre:


Hypnose kan ikke endre utseendet ditt.

Det kan bare påvirke hjernen din positivt og hjelpe deg med de endringer du selv ønsker. Hypnose kan også hjelpe deg med handlingene dine.


Hypnose kan ikke få deg til å leve evig.

Selv om hypnose ikke kan få deg til å leve evig, kan den bidra til å forlenge livet ditt ved å hjelpe deg med å bli kvitt dårlige vaner og få en mer positiv, sunn, lykkelig livserfaring.


Er hypnose evigvarende?

Effektene av hypnose eller hypnoterapi eller hypnotisk forslag kan vare livet ut. Hypnose kan føre til en permanent endring, for eksempel, og etter min erfaring kan opp til 98 % av folk stoppe med avhengighet allerede etter den første sesjonen.


Forandres hjernebølger under hypnose?

Hypnose har vært mest knyttet til kraft i theta-båndet og endringer i gamma-aktivitet. Disse svingningene antas å spille en kritisk rolle i både registrering og tilbakekalling av deklarativt minne og emosjonelle limbiske kretser.


Hva husker du etter at du har blitt hypnotisert?

De fleste har evnen til å huske alt som skjer når de er i hypnose, selv om noen kanskje ikke alltid husker alt. Selvfølgelig kan det være små trivielle ting som blir glemt. Det er et mindretall av mennesker som kanskje ikke husker hva som skjer i hypnose. Dette er imidlertid en svært liten prosentandel.


Mister du kontrollen i hypnose?

I motsetning til hva du kan se i filmer eller under en scenehandling med hypnotisører, mister ikke folk kontrollen over oppførselen sin under hypnose. De forblir vanligvis oppmerksomme under en økt og husker hva som skjer.


Lionheart Hypnoterapi, viser deg hvordan du kan lære deg selvhypnose med hjemme lekser ved første sesjon.

Hypnoterapi er en økende behandlingsform også i Norge! 

Disclaimer

Hypnoterapi er ikke noe HOKUS POKUS. Lionheart Hypnoterapi bruker metoder som fungerer, som hjelper, som omskaper - SAMMEN finner vi løsninger som fungerer for deg. Terapien er personlig og den skreddersys etter klientens behov. Nøkelen er å skape et samarbeid mellom Klient og Terapaut. Det er NETTOPP dette samarbeidet som SETTER DEG FRI!