Hypnoterapi er nøkler for TRANSFORMASJON til det livet man ønsker å LEVE ut!

Pearl Lodur-Lionheart er Master Hypnotisør innen Klinisk Hypnose.

Barn & Unge er Lionheart Hypnoterapi sin hoved fokus & ekspertise.
Hypnoterapi er offentlig godkjent som alternativ terapiform.

Hypnoterapi er en terapiform som tilbyr hjelp til mennesker som av forskjellige årsaker sliter i sitt. Ved hjelp av effektive og dybdegående hypnose-teknikker kan du bli fri for angst, røyk, søtsaker, stress, dårlig søvn. Hypnoterapi er en effektiv behandlingsmåte som frigjør blokkeringer, angst, fobier, traumer, tvangstanker, fortrengt sinne, avhengighet,  m.m.

Lionheart Hypnoterapi spesialiserer seg på barn og unge. Målet er å omskape og å forbedre livskvalitet, skape bedre selvfølelse, mer ro, bevisstgjøring og mestring. Undertrykkelse av psykisk helse kommer mer og mer frem blant de unge, media dokumenterer etterspørselen om gode tilbud for barn og unge med vansker. Hypnoterapi er en terapiform som gir gode resultater, og vil være et godt supplement til den hjelp man kan få av det offentlige, det være seg lege, psykolog og andre tjenester. 

Kjærlighet, tid og omsorg er en bærebjelke her - hvis grunnholdning er i tråd med filosofen Kierkegaards berømte sitat:

"Hvis man for alvor søker å hjelpe et annet menneske, må man sørge for at befinne seg der det er..."


-Hva er Hypnoterapi?

I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger. Av en eller annen grunn, på en eller annen måte, finnes det motstand i vårt ubevisste sinn, når vi ikke klarer å få til endringer. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt. Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid (nå), vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på tidligere (ofte glemte) erfaringer og dyptliggende instinkter. Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (f.eks. du ønsker å gå ned i vekt, klarer det kun en stund og så legger du på deg igjen, du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til, du vet at du er trygg, men angsten dukker likevel opp).

Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker, jo større er sannsynligheten for å oppnå det vi ønsker. Dersom du ønsker å skaffe deg betydelig innsikt i… hvorfor vi gjør som vi gjør (på godt og vondt) hvordan vi kan ta styringen over vårt emosjonelle kontrollpanel hvorfor det er så vanskelig å oppnå bestemte endringer – og hva som skal til for å klare det hvorfor vi så ofte saboterer våre planer hvorfor vi reagerer (uønsket) som vi gjør i gitte situasjoner hvorfor vi lar være å gjøre ting vi vet vi burde/ønsker å gjøre hvorfor følelser i visse situasjoner overstyrer fornuften vår m.m.​ … da er dette behandlingen for deg!

Samarbeid mellom bevisst sinn (bl.a. fornuft) og ubevisst sinn (bl.a. følelser) gir resultater. Når disse to sinnene er «i kontakt» vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje. Tanker, følelser, ønsker og minner vil også lettere kunne flyte motsatt vei, fra det ubevisste til det bevisste, slik at vi lettere kan erindre ting som er relevant for vår sinnstilstand, eller finne måter å løse konflikter som har dukket opp. Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose (eller hypnoterapi, som det egentlig er), fordi begge sinnstilstandene gjør det de vanligvis gjør. Under hypnoterapi er de imidlertid «synkronisert» og gjør det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet. Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til ønskede endringer, enten det dreier seg om spisevaner, følelser, fobier, angst, røyking eller på andre områder.​

En del av teksten "Hva er Hypnoterapi" er kopiert og er å finne på flere websider i Norge. Lionheart Hypnoterapi tar det som et positivt tegn på at Hypnoterapi er en økende behandlingsform også i Norge! 

Disclaimer

Hypnoterapi er ikke noe HOKUS POKUS. Lionheart Hypnoterapi bruker metoder som fungerer, som hjelper, som omskaper - SAMMEN finner vi løsninger som fungerer for deg. Terapien er personlig og den skreddersys etter klientens behov. Nøkelen er å skape et samarbeid mellom Klient og Terapaut. Det er NETTOPP dette samarbeidet som SETTER DEG FRI!

© copyright June 25, 2022

Org nr 927 855 291