Hypnoterapi for barn, unge voksne og deres familie

Hypnoterapi for barn, unge voksne og deres familie


"Når det er traume i drama - kan DU forvandle tragisk til MAGISK!"
-Lionheart Hypnoterapi


Pearl Lodur-Lionheart spesialiserer seg på barn og unge. Hennes unike forståelse, tilnærming og imøtekommenhet, får barn og unge til å føle seg forstått, hørt, verdsatt og trygge. I Pearl sitt nærvær forsvinner barrierene de har skapt rundt seg for å overleve sine lidelser. Det er noe helt spesielt å se hvordan de åpner opp innelåste og smertefulle minner, frykt, fobier og traumer. Ekstra hjertevarmende er det å se hvordan barn og unge finner tilbake sin selvfølelse og troen på seg selv.

Det er dokumentert pr 2023 at over 10.000 barn i Norges land lider av skolevegring- det finnes løsninger som kan gjøre deres skole-hverdag trygg og givende...og få de ut av sengen de søker tilflukt i.


Pearl arbeider ikke med barnet alene, men med hele familien. "En frigjøring i barn og unge er et dypt samarbeid mellom klient, familie og terapeut" sier Pearl. Derfor tilbyr hun også QHHT-Hypnose eller hypnoterapi til foresatte, familiemedlemmer og de over 18 år som en del av terapien. Der hun fokuserer på surrogatiskfrigjøring som ikke bare er til fordel for klienten men for hele familien. Det handler om å gå i dybden, omskape, verdsette og å våge å se og endre på hva som ikke fungerer og sammen skape en ny sti til det som fungerer-Fokuset her er positiv psykologi!


Pearl brenner for å bistå jordens nye borgere til å stige inn på den vei de kom hit for å finne. Hun elsker å hjelpe de til å se sine egne potensialer og er her for at de skal kunne få sjansen til å leve de ut!


Alle barn er rene. De kom ikke til vår begrensende verden og vi skal ikke tvinge dem inn i den-vi må lære oss å forstå deres verden, slik møter vi de som er planetens fremtid! Vi trenger å lære oss å ta i mot fremtiden-livet er stadig i forandring!

Ønsker du å finne ut mer om hvordan hypnoterapi kan hjelpe dine barn og unge til å komme ut av selvdestruktive mønstre for så å skape et bedre selvbilde? Og hvordan Hypnose, regresjonsterapi og karmisk (tidligere liv) frigjøring kan hjelpe deg og din familie?

Ønsker du kurs i selvutvikling, forsterket selvfølelse, renselse eller gruppe-terapi?

Ønsker du eller ditt barn å delta i en meditasjons-sirkel for å skape en indre fred og trygghet?

Ta kontakt med Lionheart Hypnoterapi for gratis telefon-konsultasjon.


Du er velkommen til å ta kontakt med:


Pearl Lodur-Lionheart


Lionheart Hypnoterapi

Sillongenvegen 48

2846 BØVERBRU

mob nr:+47 458 63 129

PearlLodurLionheart@protonmail.comunsplash