Lionheart Hypnoterapi i media

Målet er å kunne nå ut til så mange som mulig.
Lionheart Hypnoterapi ønsker å gi HYPNOTERAPIEN et løft ved å gi ut så mye informasjon som mulig. Derfor holdes et årlig arrangement i april-ÅPEN UKE!
Hvor det gis mengder med gratis informasjon om hvordan og hvorfor hypnoterapi fungerer. Dette er et gratis tilbud for å kunne nå ut til alle som vil få stor glede av denne terapiformen, og for de som venter på nettopp denne løsningen i sitt liv!

Toten i dag og Oppland arbeiderblad.  5.3.2023

«Hypnoterapi er ikke noe hokus pokus, men et tett samarbeid mellom klient og terapeut for å oppnå det målet vedkommende har satt.


Barn, unge og familier har alltid vært hennes hovedfokus. Det er det også nå når hun har åpnet Lionheart Hypnoterapi i egne lokaler utenfor huset sitt i Sillongenvegen på Bøverbru.»


Les mer: 

https://www.totenidag.no/pearl-dromte-om-a-bo-ved-mjosa-na-tilbyr-hun-hypnoterapi-pa-toten/s/5-109-85649?fbclid=IwAR1hSxG7lJeRbFIB9E00xh8yiQbSrtwOFzCH2tuvMVboBa23QtUiOITwn0E


Lionheart Hypnoterapi på RadioToten


Denne gangen har Jan Erik besøkt Lionheart Hypnoterapi som holder til i Sillongenvegen 48 på Bøverbru.

Innehaveren der er Pearl Lodur-Lionheart som sier dette om hva hypnoterapi er.

Lytt her: 

https://www.radiototen.no/innslag/hypnoterapi-pa-toten/26043/?fbclid=IwAR3-fxCFkhrPwX3HBHRpKNuPlb1lbHV305KdEvjaICO1P2AzJd-cuZjNjUg


Pearls telt holdt på å snø ned – snudde til suksess

Hensikten med den åpne uken var å informere publikum om hva hypnoterapi er og hvilke problemer det kan være til hjelp for.


Først i Norge

Hele uken var gratis for publikum og skal i følge arrangøren har vært Norges første informasjonsuke om Hypnoterapi.


– Åpen uke blir et årlig arrangement hvor alternative behandlingsmetoder vil bli presentert der Hypnoterapi blir hovedfokus.


https://www.totenidag.no/pearls-telt-holdt-pa-a-sno-ned-snudde-til-suksess/s/5-109-88632?fbclid=IwAR05x8E0NRpSDcJ01Hgaw0TOFocFDG89v4-oM0sleL1jBqo1tVF9Ij5Q0oM

Du venter så inderlig på deg selv-kom frem du vakre sjel!
Lionheart Hypnoterapi
-Setter deg fri-

unsplash